مجموعه آیا دیر شده

دوره طلایی قانون جذب

دوره طلایی قانون جذب

دوره طلایی قانون جذب

دوره ای 11 هفته ای که چشم شما را به دنیای اطراف به شکل متفاوتی باز می کند.

 تمرین+پشتیبانی در طول 11 هفته اموزش.

سرفصل ها :

خودباوری و اعتماد به نفس

ضمیرناخوداکاه

کاینات چیست؟

فانون جذب

قانون ارتعاش

باور

باور های محدود کننده

نوشتن اهداف

پیداکردن رسالت زندگی

مراقبه

پاکسازی ضمیرناخوداگاه
لینک های دانلود
دقت نمایید ابتدا باید از طریق انتخاب گزینه سبز رنگ دریافت فایل اقدام نموده و پروسه دریافت فایل را تکمیل نمایید تا فایل های زیر برای شما قابل دانلود باشد
1 -دوره طلایی قانون جذب قسمت اول دانلود
2 -دوره طلایی قانون جذب قسمت دوم دانلود
3 -دوره طلایی قانون جذب قسمت سوم دانلود
4 -دوره طلایی قانون جذب قسمت چهارم دانلود
5 -دوره طلایی قانون جذب قسمت پنجم دانلود
6 -دوره طلایی قانون جذب قسمت ششم دانلود
7 -دوره طلایی قانون جذب قسمت هفتم دانلود
8 -دوره طلایی قانون جذب قسمت هشتم دانلود
9 -دوره طلایی قانون جذب قسمت نهم دانلود
10 -دوره طلایی قانون جذب قسمت دهم دانلود
11 -دوره طلایی قانون جذب قسمت یازدهم دانلود